31-05-2021

Използвайте научните си умения, за да направим Европа по-добро и безопасно място!
 
Включете се в екипа от първокласни учени, съветващи Европейската комисия!
 
Научните съвети играят фундаментална роля в процеса на вземане на решения в ЕС. Европейската комисия приема решенията и предложенията си въз основа на най-добрите и авторитетни научни съвети. Така че, сега Комисията дава на учените рядката възможност да пренесат науката от лабораториите на арената на правенето на политикитеКонсултативната структура на ЕС по научна оценка на риска по проблеми на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда е място, където чистата наука среща политическата и законодателна власт. Това е мястото, където Вашите научни умения могат да повлияят върху живота на милиони чрез осигуряване на съвет при изготвянето на проектозакони и регламенти.Това е мястото, на което ще служите пряко на цялото ни общество.

Освен приноса към Европейския процес на вземане на решения, основан на науката, Вашата работа в Консултативната структура по научна оценка на риска ще Ви донесе дълбоко чувство на лично удовлетворение и професионален престиж.Становищата, които ще изготвите, оказват важно въздействие върху цялостното научно мислене във Вашата експертна област. Всъщност, тези много цитирани становища достигат до необикновено разнообразна световна аудитория от учени, политици, законодатели, ключови играчи, индустриални и граждански организацииМултидисциплинарната и интерактивна атмосфера, пропила работата на Консултативната структура позволява множество контакти, открити дискусии и сътрудничество между учените, включително възможности за диалог с вземащите решения на най-високо ниво.Тези стимулиращи условия на работа често са стимул за генерирането на нови политики и нови идеи за научни изследвания. И най-сетне, консултирането на Европейската комисия дава право на финансова отплата.
 
Интересувате ли се да направите разлика в светаКандидатствайте на:

Архив