14-01-2019

Информация от EFSA за обявена работна позиция за специалност „Биоинформатика“. Търси се кандидат с опит, които ще работи с EFSA за изграждане на капацитет и провеждане на анализи в областта на биоинформатика в обхвата на дейност на EFSA.

 Повече информация може да откриете на следния линк в електронната страница на EFSA:  https://careers.efsa.europa.eu/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/senior-scientific-officer-bioinformatician-104 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

Архив