10-10-2018

Обявена свободна работна позиция като Директор по научната дейност и оценка на риска (Director of Science & Risk Assessment) в Министерство на индустрията (Ministry for Primary Industries, MPI) в гр. Уелингтън, Нова Зеландия.

 

Повече информация за обявената работна позиция можете да намерите на следния линк - https://careers.mpi.govt.nz/jobs/MPI18-1355782.

 

Краен срок за кандидатстване: 28 октомври 2018 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив