20-10-2021

На 11.10.2021 г.  EFSA публикува обявление за предварителна информация, съдържащо връзка към проучване относно бъдеща покана за участие в обществена поръчка (прогнозната дата за обявлението на обществената поръчка е 30 ноември 2021 г.) за предоставяне на данни относно организацията и обучителните дейности в подкрепа на стипендиантската програма на EFSA за оценка на риска (EU-FORA). Тази процедура за обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за актуализиране на обучителни материали, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската стипендиантска програма на EFSA за оценка на риска по хранителната верига.

Организаторите на проучването изтъкват, че са заинтересовани от събирането на информация и обратна връзка от организации, работещи в областта на оценката на риска по хранителната верига, които да дадат своето становище относно това как може да се подобри новата покана за участие в предстоящата обществена поръчка. С настоящето проучване стремежът е да се привлекат възможно най-много потенциални кандидати.

Крайният срок за изпращане на отговорите от анкетата е 29.10.2021 г.

Връзка към обявлението за предварителна информация, публикувано в Официален вестник можете да откриете тук, а директната връзка към анкетата тук.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив