23-11-2021

Техническия университет на Дания (DTU) в сътрудничество с университета в Копенхаген, стартира нова онлайн магистърска програма за устойчиво и безопасно производство на храни.

Магистърът по устойчиво и безопасно производство на храни е нов курс, който има за цел да подготви студентите за извършване на балансирани оценки както на безопасността на храните, така и на аспектите на устойчивостта на специфични производствени линии и крайни продукти.

Магистърската програма е продължаващо обучение и изисква поне две години съответен професионален опит.

Обучението е отворено за записване, като се използва електронната страница на Техническия университет на Дания (DTU), достъпна тук: https://www.food.dtu.dk/english/Education/Master-sus-safe-food/Application.

Първи курс започва в средата на февруари 2022 г.

Повече информация за магистърската програма можете да намерите на уебсайта на Техническия университет на Дания (DTU): https://www.food.dtu.dk/english/Education/Master-sus-safe-food.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив