21-12-2021

EFSA информира, че двата онлайн курса „In-silico токсикология“ и „Моделиране на бенчмарк дози“ са отворени за регистрация.

 По-детайлна информация за конкретните програми и регистрации са публикувани на електронните адреси:

∙             https://www.item.fraunhofer.de/en/events/efsa-e-learning-lot1.html - обща информация за платформата на EFSA за онлайн обучения (Fraunhofer ILIAS platform);

∙             https://www.item.fraunhofer.de/en/events/efsa-e-learning-lot1/e-learning-package-3.html - за обучение „In-silico токсикология“;

∙             https://www.item.fraunhofer.de/en/events/efsa-e-learning-lot1/e-learning-package-4.html - за обучение „Моделиране на бенчмарк дози“.

Регистрациите за двата курса са отворени до 6 януари 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив