22-04-2024

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува покана за участие в онлайн семинар на тема: Интегриране на доказателства към рамката за тестване и оценка (IATA) с фокус  върху информация от аспектно-ориентирано програмиране (AOP) като методология на нов подход (NAMs) за справяне с пропуски в данните, идентифицирани по време на итеративния процес.“

Семинарът ще се проведе в периода 21 - 24 май 2024г., в онлайн формат.

Основни теми на обучението са:

  • Как да се интегрират данни от различни нови подходи в аспектно-ориентираното програмиране към рамката за тестване и оценка
  • Концепцията за  количествена in vitro, in vivo екстраполация (QIVIVE)
  • Ограничения и несигурност

 

Повече информация е публикувана на следния линк:

https://www.item.fraunhofer.de/en/events/efsa-trainings.html#faq_faqitem_copy-answer

Краен срок за регистрация - 30 април 2024 г.

Обръщаме внимание, че семинарът е предназначен за членовете на Научния комитет, научните панели, научните мрежи и работните групи на EFSA, както и за членове на европейски агенции и институции.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив