24-11-2022

На 23 ноември 2022 г. се проведе среща между екипът на Българския контактен център на ЕОБХ и представителите на научните мрежи на ЕОБХ. Събитието протече онлайн в платформата Webex.

На срещата присъстваха представители от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), Министерството на земеделието (МЗм), Университета по хранителни технологии – Пловдив (УХТ), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и от Централната лаборатория за ветеринарно санитарна експертиза (ЦЛВСЕ).

По време на срещата бе представена информация за същността на научните мрежи на ЕОБХ, посочена бе разликата между научните мрежи научните панели и научния комитет на ЕОБХ, подробно бяха представени всички титуляри и техните заместници в научните мрежи на ЕОБХ, както и бяха припомнени ангажиментите на титулярите и техните заместници, като участници в научните мрежи на ЕОБХ.

След изнесената презентация, от страна на участниците беше изразена благодарност към организаторите на срещата по отношение на нейната полезност. Беше поставен въпрос дали е приемливо официално достъпната информация от дейността на научните мрежи да се публикува например в Бюлетина на ЦОРХВ, на който беше уточнено, че обратната връзка, предоставена от участниците в срещи на научните мрежи към ЕОБХ, ще бъде публикувана в Бюлетина на ЦОРХВ. Допълнено беше, че по този начин се предоставя възможност за подобряването на взаимодействието между отделните институции и работа в мрежи, както и изпълнението на съвместни проекти.

 

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив