25-05-2021

На 20 май 2021 г., EFSA публикува покана за участие в онлайн събитие, предназначено за заинтересованите страни относно актуализирането на насоките за подаване на досиета за хранителни ензими, което ще се проведе на 21 и 22 юни 2021 г.

Регистрацията за присъствие е отворена, но е ограничена до 250 участника.

Краен срок за регистрация – 14 юни 2021 г., на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Online_event_FIP_2122062021.

Целите на това събитие са: да се изясни процедурата относно подаването на досиета за хранителни ензими и набора от данни, който EFSA изисква за извършване на своята оценка.

Повече информация и програма на събитието е публикувана на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/events/stakeholder-event-update-guidance-submitting-dossier-food-enzymes.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив