18-06-2018

Предварителна информация за радиоактивното замърсяване и предприетите мерки от държавите членки на Европейския Съюз и България по отношение на храните след аварията в ядрената електроцентрала във Фукушима, Япония


Акриламид – вероятен канцероген при хората


Eпидемия в Германия, предизвикана от Shiga токсин продуциращи Еscherichia coli (STEC)


Информация относно задълбочено проучване на становищата на EFSA, свързани с енергийните напитки, изготвено от Център за оценка на риска


Информация относно наличието и нивата на зеараленон – микотоксин, продуциран от гъби от рода Fusarium в зърнени култури и фуражи


НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА МЕЛАМИН В ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ 


Принципи за оценка на риска от генетично модифицирани микроорганизми и техни продукти използвани за получаване на храни и фуражи научно становище на ЕОБХ


Антимикробната резистентност. Информация и изисквания, касаещи сигурността на храните


ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В ХРАНИ


Растителен генетичен материал като нова храна


Информация относно вредата за човешкото здраве при приготвянето на храна на газов котлон. Ролята на използваната мазнина при процеса готвене


Информация относно видовете опаковки в нашето ежедневие: получаване, приложение, етикетиране, рециклиране.

Архив