31-05-2021

Пълното съдържание на организационната структура на ГД САНТЕ, можете са намерите тук -  organisation-chart-dg-sante_en.pdf (europa.eu)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив