18-03-2015

На 5 и 6 май 2010 г. в гр. Мадрид, Испания, се проведе 8-та среща на Фокалните центрове към EFSA по оценката на риска.

На срещата присъстваха представители на фокалните центрове от страните-членки на ЕС и кандидат-членките Македония, Хърватска и Турция.

Основните въпроси, обсъждани на срещата бяха:

• Електронната платформа за обмен на информация между фокалните центрове: възможности, функции, качени документи- актуализация от работната група.
• Базата данни за организациите по член 36- подходи за кандидатстване, попълване на документацията, регистрация.
• Електронната система за обмен на информация между организациите по член 36- информация за активни и приключили проекти.
• Мандат и отчитане на дейността на Фокалните центрове за 2010 г.
• Испанската агенция по безопасност на храните и храненето (АЕSAN).

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив