23-09-2021

На 14 юли EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка на тема „Специализирани курсове по някои аспекти на оценката на риска в областта на безопасността на храните“ с референтен номер OC/EFSA/SCER/2021/06, която има за цел да бъдат организирани специализирани курсове за обучение в следните три направления:

1: Специфични аспекти на оценката на риска от химически замърсители;

2: Оценка на риска за околната среда;

3: Методика на хоризонталната научна оценка на риска.

Крайният срок за изразяване на интерес е 14 октомври 2021 г.

По-детайлна информация за поканата е достъпна на електронния портал за обществени поръчки на Европейската комисия – eTED:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=98651

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив