12-08-2021

На 6 август 2021 г. EFSA и ECDC публикуват съвместна отворена покана за участие в обществена поръчка на тема „Provision of Support to EFSA and to ECDC in the Production of the European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance“ („Оказване на подкрепа на EFSA и ECDC при изготвяне на обобщен доклад на Европейския съюз относно устойчивостта към антимикробни средства“).

Тази покана за представяне на проектни предложения има за цел да подпомогне EFSA и ECDC при изготвянето на обобщения доклад на ЕС относно антимикробната резистентност (АМР). Тъй като обемът и качеството на предоставените данни се увеличават всяка година, а докладът трябва да бъде изготвен и публикуван с ограничени ресурси в кратки срокове за да се ползва своевременно от риск управляващите и други целеви аудитории, целта на тази покана е създаването на няколко интерактивни онлайн бази данни, визуализация и картиране на данните за АМР, подобряване на комуникацията и повишаване на осведомеността за АМР.

Повече информация за поканата е достъпна на електронния портал за обществени поръчки на Европейската комисия – eTED:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9122

както и на електронната страница на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders 

Крайният срок за изразяване на интерес е 1 октомври 2021 г. (14:30 ч.). 

Обществената поръчка OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/01 е с максимален бюджет от 2 048 550 EUR за проект с продължителност до 12 месеца до 4 последователни години.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив