12-03-2021

На 05 март 2021 г. в електронния портал за обществени поръчки на Европейска комисия - eTED, е публикувана отворена покана за участие в обществена поръчка на EFSA и ECHA за подпомагане разработката на ръководство относно въздействието на определени процеси при обработката на водата върху остатъци от пестициди и биоциди, намиращи се в сурова вода, предназначена за производство на питейна вода (OC/EFSA/PREV/2021/01 - Development of a Guidance Document on the Impact of Water Treatment Processes). 

Обществената поръчка е на стойност 200,000 евро и в нея могат да участват всички заинтересовани страни, като крайният срок за изявяване на интерес е до 15.04.2021г.

Допълнителна информация може да бъде открита на следния линк - https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7957.

Информация за всички текущи покани за обществени поръчки на EFSA може да бъде открита тук - https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив