09-08-2021

На 4 август 2021 г. EFSA публикува отворена покана за участие в обществена поръчка с референтен номер OC/EFSA/SCER/2021/09 на тема Towards an Implementation of the EU Bee Partnership (EUBP) Platform for Harmonised data Collection and Sharing Among Stakeholders on Bees and Pollinators (Относно прилагане на платформата на ЕС за партньорство в областта на пчелите за хармонизирано събиране и споделяне на данни между заинтересованите страни).

Тази обществена поръчка има следните цели:

  1. да разработи дизайна на платформата;
  2. да разработи платформата в сътрудничество с EUBP: процесът по изграждането й ще бъде поетапен (от събирането на данни, обобщаване, анализ, визуализация и публикуване до комуникацията) като EUBP ще осигурява непрекъсната обратна връзка.

Обществената поръчка е с максимален бюджет от 300 000 EUR за проект с продължителност до 24 месеца.

Допълнителна информация за поканата е достъпна на електронния портал за обществени поръчки на Европейската комисия – eTED:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9094

и на страницата на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Крайният срок за изразяване на интерес е 30 септември 2021 г. (14:30 ч.).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив