08-12-2020

На 08 декември 2020 г. EFSA обяви отворена покана за обществена поръчка OC/EFSA/ED/2020/1 'Development of Roadmaps for Action on: Building a European Partnership for Next Generation Systems-based Environmental Risk Assessment; New Approach Methodologies in Risk Assessment; Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals', разделена на три лота, за разработване на пътни карти за предприемане на действия по отношение на: 

  • ЛОТ 1: Building a European Partnership for next generation systems-based environmental risk assessment (Link)
  • ЛОТ 2: New approach methodologies in risk assessment (Link)
  • ЛОТ 3Risk assessment of combined exposure to multiple chemicals (Link)

Максималният бюджет за финансовите оферти е 500 000 евро за всеки лот. Крайният срок за кандидатстване е до 26 февруари 2021 г., 14.30 ч. централно европейско време, а допълнителна информация може да бъде открита на:

Основната цел на този търг е да се предоставят пътни карти за действие и препоръки за бъдещи многогодишни проучвания или между партньорски проекти за всеки лот, надграждайки визията на EFSA и подкрепяйки готовността на EFSA за бъдещи изисквания за оценка на риска, и за подпомагане предотвратяването на евентуални различия по отношение на чувствителни въпроси. EFSA приоритизира четири научни теми за 2021 г. в съответствие с нейната визия за бъдещето на науката и съгласно стратегическото й развитие до 2027 г. Изработването на 4-та пътна карта за предприемане на действия по „Изкуствен интелект за управление на доказателства при оценка на риска“ ще бъде възложено на външни изпълнители, като се възобнови провеждането на конкурс съгласно рамковия договор за управление на EFSA.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив