10-11-2021

На 10 ноември 2021 г. EFSA обяви отворена покана за участие в обществена поръчка с референтен номер OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02 “Microbiological Hazards Associated with the Use of Water in the Post-Harvest Handling and Processing Operations of Fresh and Frozen Fruits, Vegetables and Herbs (ffFVHs)”.

Основната цел на тази покана за обществена поръчка ще бъде да се добие представа за характеристиките на водата и практиките, следвани от промишлеността за поддържане на качеството на водата, използвана по време на манипулациите и преработката на пресни и замразени плодове, зеленчуци и билки след брането.

Oбществената поръчка е с максимален бюджет от 500 000 EUR. Поканата е отворена за всички типове организации.

Крайният срок за изразяване на интерес е 13 декември 2021 г., 14:30 (UTC+01:00).

Допълнителна информация е достъпна на електронния портал за обществени поръчки на Европейска комисия – eTED:  eTendering - Data (europa.eu) и на страницата на EFSA: Tenders €139k+ | EFSA (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив