14-06-2021

На 08 юни 2021 г. в електронния портал за обществени поръчки на Европейска комисия - eTED, е публикувана отворена покана за участие в обществена поръчка на EFSA „Development of a Scientific Project on Advancing the Environmental Risk Assessment of Non-target Arthropods for Plant Protection Products by Accounting for the Impact on Ecosystem Services and on the Ecological Function“ с референтен номер OC/EFSA/ED/2021/02.

Обществената поръчка е с максимален бюджет от 1 000 000 EUR. Поканата е отворена за всички типове организации.

Крайният срок за изразяване на интерес е срок 25 август 2021 г.

Допълнителна информация е достъпна на електронната страница на EFSA на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders, както и на електронната страница на ЕК за обществени поръчки: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8625.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив