01-04-2022

На 22.03.2022 на уебсайта на ЕОБХ бе публикувана покана за участие в обществена поръчка номер OC/EFSA/NIF/2022/01 – „Идентифициране на подходи за in vitro тестване на токсичност на нови протеини в контекста на оценката на риска по отношение на храните и фуражите“.

Целта на ЕОБХ при възлагане на тази обществена поръчка е да бъдат идентифицирани стратегии за изпитване на токсичността в in vitro условия на нови протеини, за да подпомогне оценката на тяхната токсичност в контекста на оценката на риска при храни и фуражи.

Максималният бюджет, който е заложен  при изпълнение на договор с 18-месечна продължителност, е 250 000 евро.

Крайният срок за подаване на оферти е 04.05.2022 г.

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10487.

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив