11-01-2022

На 23 декември 2021 г. EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка на тема „Characterization of Human Variability in Toxicodynamics: towards the Development of Quantitative Adverse Outcome Pathways (qAOPs)“ с референтен номер OC/EFSA/SCER/2021/15.

Целта на тази обществена поръчка е да се избере изпълнител, който да характеризира вариабилността в токсикодинамиката при човека и да направи количествена оценка на пътищата водещи до неблагоприятни въздействия. 

Крайният срок за изразяване на интерес по тази покана е 17 февруари 2022 г.

Обществената поръчка е с максимален бюджет от 1 600 000 EUR и продължителност 48 месеца

Допълнителна информация е достъпна на електронния портал за обществени поръчки на Европейска комисия – eTED:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9865

и на страницата на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив