17-03-2015

МЕМОРАНДУМ/11/195
Брюксел, 25 март 2011
 [актуализация: 25 март]

След опустошителното земетресение, което връхлетя Япония в петък, 11 март, Европейският съюз е напълно мобилизиран за превръщане на солидарността си в конкретна подкрепа.

Помощ за гражданската защита
ЕС се мобилизира за осигуряване на координирана помощ и навременно осигуряване на помощ при необходимост.
17 страни членки на ЕС, членки на механизма на ЕС за гражданска защита предложиха помощ в натура или като финанси за подпомагане на възстановяването на Япония. Доставка от европейски помощи за Япония беше изпратена за Токио на 23 март, когато с европейски полет бяха доставени 70 тона помощи, включително одеяла, дюшеци и спални чували. На 24 март Европейският комисар по хуманитарна помощ, международно сътрудничество и кризи Кристалина Георгиева посети Япония, за да наблюдава доставката на европейските помощи и да обсъди проблемите на гражданската защита с японските власти и партньорски организации, работещи за помощ на засегнатото население.
Екип от гражданската защита на ЕС, включващ експерти по транспорт, логистика и радиология е в Япония от 18 март. Той координира приемането и транспорта на европейските помощи и предаването им на партньорите в Япония. Екипът работи и с японските власти за идентифициране на по-нататъшните нужди. Механизмът за гражданска защита на ЕС е готов да координира осигуряването на по-нататъшна помощ при поискване от японската страна, включително палатки, дюшеци, одеяла и бидони, резервоари за вода и помпи, хранителни продукти и финансова помощ.

Ситуацията в японските атомни централи
Европейската комисия получава редовно информация от Международната агенция за ядрена енергия за ситуацията в Япония. За оценка на ситуацията в Япония и на подготовката на ЕС за подобни инциденти, Комисар Гюнтер Йотингер свика експресно координационно съвещание на 15 март с участието на 27 национални агенции по ядрена безопасност и всички оператори и търговци на ядрена енергия в ЕС. Той даде информация от първа ръка на Европейския парламент на 15 март вечерта. На извънредното съвещание на Енергийния съвет на ЕС на 21 март се постигна широк консенсус, че Европейската комисия трябва да подготви стрес тестове заедно със страните членки и националните регулатори. Това трябва да са доброволни тестове, основани на общи стандарти.
Компетентност на ЕС и страните членки по отношение на ядрената безопасност
С Директива на ЕС за ядрена безопасност (2009/71/Euratom), ЕС създаде законодателна рамка за безопасността на атомите електроцентрали. Там се казва, че страните членки ще осигурят национални правила, разрешения за ядрените електроцентрали и надзор на безопасността. Това означава, че националните органи, отговарящи за безопасността, предприемат инспекции на атомните електроцентрали и проверяват дали има планове за съвместимост и стандарти за безопасност. Страните членки трябва да определят и постоянно да подобряват националните правила за безопасност. Директивата прави стандартите на Международната агенция по атомна енергия частично законово обвързващи и възможни за въвеждане в действие в ЕС.

Здравни аспекти
Потенциалното въздействие на събитията върху здравето на гражданите на Европа се мониторира непрекъснато. Под председателството на Европейската комисия, страните членки обменят информация и се консултират взаимно в Комитета по безопасност на здравето (HSC) – и, по-специално, секцията по химични, биологични и радиологични опасности. В рамките на тази мрежа, Комисията следи мерките и действията, предприети от страните членки във връзка със съвети и съобщения към гражданите по отношение на пътуванията им.
Комисията ще продължи да мониторира ситуацията от здравна гледна точка в рамките на Комитета по безопасност за здравето. Комисията е и във връзка със Световната здравна организация, която е изцяло ангажиране в справянето със ситуацията

За повече информация:
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/cbrn_threats/index_en.htm
http://www.who.int/hac/crises/jpn/faqs/en/index.html

Безопасност на продуктите, внасяни от Япония
На 15 март Европейската комисия изпрати уведомление чрез системата за бързи известия за храни за хора и животни (RASFF), препоръчвайки анализиране на продуктите от Япония за радиоактивност. Това засяга храни за хора и животни от растителен (например чай, водорасли) и животински (рибни) продукти, внасяни след 15 март. С цел по-нататъшно ограничаване на възможните рискове за безопасността на хранителната верига, ЕС реши да засили контрола върху вноса на храни за хора и животни от определени региони в Япония. Всички продукти от областите, които са най-засегнати от ситуацията, трябва да бъдат изследвани преди напускане на Япония и ще бъдат подложени на тестване на случаен принцип в ЕС. Храните за хора и животни от другите региони на Япония ще бъдат тествани на случаен принцип при пристигане в ЕС. [Вижте IP/11/362]
Мониторингът и проверката на вноса са отговорност на страните членки, които трябва да информират другите страни членки, ако открият замърсен продукт. Според действащото законодателство, митниците във всяка страна членка трябва да гарантират, че внесените стоки не са замърсени с радиация и трябва активно да обменят информация за вида на взетите мерки (например как измерват нивото на радиация при контейнер с хранителни продукти) и получените резултати. В Системата за управление на риска в митниците в ЕС в въведен профил на риска.
Вносът в ЕС на японски земеделски продукти (т.е. продукти от животински произход, риба и растителни продукти) е относително малък. През 2010 г. общата стойност на земеделски продукти, внесени в ЕС от Япония, е възлизала на €187 милиона за земеделски продукти и €18 милиона за рибни продукти.

Дипломатически действия
Делегацията на ЕС в Токио е в постоянен активен контакт с японските власти. Тя играе активна роля в денонощния мониторинг на всички аспекти на развиващата се ситуация. Делегацията помага и за координиране на дейностите на дипломатическите мисии на страните членки на ЕС в Япония, които създадоха мрежа за подпомагане на потока на информация и за осигуряване на бърз ефикасен отговор на възникващите нужди.
Посолствата и консулствата на страните членки работят в тясно сътрудничество с Делегацията на ЕС в Токио. Гражданите са приканени да се свържат с посолствата си и да спазват съветите на японските власти.
Много страни членки препоръчват да не се пътува до Япония и по-специално до най-засегнатите области в страната.

Архив