02-06-2023

158-мата пленарна среща на панел ГМО ще бъде открита за наблюдатели. Заинтересованите могат да се регистрират на електронен адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Registration_GMO_OPEN_Plenary_June2023

Срещата ще се състои онлайн на 29 юни от 9:00 до 16:00 ч.

Крайният срок за регистрация е  15 юни, 23:00 ч. (CEST).

Дневният ред ще бъде публикуван на:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/158th-plenary-meeting-gmo-panel-open-observers

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив