30-07-2020

На 23-ти юли 2020г; EFSA публикува информация относно намерението си да сформира съвещателна група от заинтересовани лица, в подкрепа на предстоящата си разработка, относно оценката на алергенния потенциал  на генетично модифицираните растения, достъпна и тук- https://www.efsa.europa.eu/en/news/allergenicity-assessment-gm-plants-stakeholders-support-working-group

Allergenicity assessment of GM plants: stakeholders to support

www.efsa.europa.eu

EFSA is setting up a stakeholder consultative group to support its upcoming work on the allergenicity assessment of genetically modified (GM) plants. The group

 

Ще се извършва допитване до групата през различни етапи на работния процес, като тя ще предоставя данни до Работната научна група на EFSA по отношение на алергенността (Allergenicity Working Group, AWG), отговаряща по дейността.

В съвещателната група ще участват и експерти от държавите членки на Европейския съюз. След сформирането, членовете на групата ще бъдат поканени  на онлайн заседанията на AWG (в предвид настоящата ситуация с COVID-19), както и на семинар, чието провеждане се предвижда през пролетта на 2021 г.

Максималният брой кандидати е 12: до петима представители от държави членки на ЕС, до петима представители от различните категории заинтересовани страни и двама експерти, представляващи международни организации и партньори от трети страни.

Организациите кандидати могат да представят до две предложения за експерти (един титуляр и по възможност една резервна); въпреки това не може да бъде избран повече от един експерт от всяка организация.

 

Допълнителна информация относно инициативата може да откриете тук:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/allergenicity-assessment-gm-plants-stakeholders-support-working-group

Allergenicity assessment of GM plants: stakeholders to support

www.efsa.europa.eu

EFSA is setting up a stakeholder consultative group to support its upcoming work on the allergenicity assessment of genetically modified (GM) plants. The group

Срокът за изявяване на интерес е до 15 август 2020г., като се изпрати попълнена формата за кандидатстване, достъпна тук - https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/engage/stakeholders/AllergenicityWG-Stakeholder-Call-15-7-20-ST-clean.pdf, на следния електронен адрес:  GMOManagement@efsa.europa.eu

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив