17-03-2015

Оценка на значението на различните източници и фактори на
предаване на вируса на АЧС в Русия, Украйна и Беларус и кои от тях
представляват най-голяма опасност за България


Проф. д-р Бойко Ликов

В резултат на епизоотологичния анализ за проникване на вируса на африканската чума по свинете (АЧС) в държавите членки, 21 независими експерти на ЕФСА са направили класация по степен на риск на различни източници и фактори за предаване на инфекциозния агент.
Много висок риск. Замразено месо. Това е най-опасният фактор на предаване. В зависимост от минусовите температури вирусът запазва инфекциозността си до няколко години. Има много примери за разпространение на инфекцията със замразено месо на хиляди километри - Португалия, Доминиканската република, Куба.
Висок риск. Охладено месо, живи диви свине, домашни свине, сурова сланина, транспортни средства контаминирани от вътрешната страна. В охладено месо вирусът се запазва за няколко месеца. Експериментално инфектираните свине отделят вируса от 4 до 70 ден, а дивите свине от 5 до 14 дни след заразяването. В мазнина от кожа заразата се запазва до 300 дни. Неизмити и недезинфекцирани превозни средства транспортирали заразени свине са опасни в продължение на няколко дни.
Умерен риск. Пушено месо, осолено месо, изсушено месо, сурови колбаси, превозни средства контаминирани от външната страна, хора работещи в свинеферми, течен тор, постеля, фуражи. В пушено месо вирусът се запазва до 30 дни, в осолено месо до 120 дни, в шунка в саламура до 180 дни, а в течен тор повече от 100 дни.
Малък риск. Хора нямащи контакт със свине, кърлежи. В кърлежи вирусът се запазва няколко години, но засега не е доказано, че тези вектори имат значение в засегнатите страни от Източна Европа. Тук не се споменава случая с дървен материал от Мозамбик внесен в Португалия, за който има съмнение че е бил контаминиран с вируса на АЧС (чесане на диви брадавичести свине по дънерите на дърветата).
Много малък риск. Зеленчуци, гризачи, зърнени култури, домашни любимци, сено и слама, кръвосмучещи насекоми.
Пренебрежим риск. Месо обработено термично на 70С° за 30 мин. Експертите считат, че термичната обработка при тези параметри прави месото и продуктите безопасни.
Изводи от тази оценка за България. От всички тези фактори на предаване на вируса на АЧС считаме, че от най-голямо значение за България са суровата сланина и суровите колбаси внесени на българското Черноморие от руски или украински туристи по време на туристически сезон. Възможно е отпадъците да бъдат изхвърлени на сметищата на черноморските градове, където има вероятност да бъдат консумирани от диви, източнобалкански или домашни свине. Вероятността е малка поради това, че цената на месото и колбасите в България е по-ниска от тези в Русия и Украйна, но ако тези месни продукти са произведени от месо получено вследствие на мерки за ерадикация на епизоотични огнища във ферми без биосигурност или при клане в задни дворове, нещата се усложняват. По данни на този доклад компенсацията на стопани, на които са унищожени свине в Русия е несигурна. Това води до укриване на заболели свине, клане на контактните и реализация на месото на близки, а понякога на хиляди километра разстояния (случаите на АЧС пренесена с колбаси от Чечения до военни поделения в Мурманск и Петербург).
Устойчивост на вируса на АЧС в най-рисковите фактори за предаване: домашни свине – заразоносителство-от 3 до 500 дни, диви свине- от 5 до 14 дни, замразено месо- от 103 дни до няколко години, кърлежи- от 28 дни до 8 години, охладено месо: от 84 до 150 дни, костен мозък- от 160до 180 дни, осолено месо- 84 дни, пушено месо от 30 до 300 дни, шунка Парма- 100 до 300 дни, Шунка Серано- 140- 180 дни, кръв- от 70 до 540 дни, фекалии- от 60 до 100 дни, назален аерозол- от 5 до 20 минути, течен тор- от 80 до 110 дни, кръвосмучещи инсекти (Stomoxys calcitrans)-до 2 дни,

Източник:
Scientific opinion on African swine fever, EFSA Panel of AHAW, EFSA Journal 2014;12(4):3628
25/04/2014

Архив