17-03-2015

Оценка на ползата за здравето от контрола върху Campylobacter в хранителната верига

 

12-ти Научен колоквиум на EFSA - Оценка на ползата за здравето от контрола върху Campylobacter в хранителната верига

 

 

Пълен текст на документа: Document application/pdf (1.3Mb)

 

 

Около 90 учени и ключови играчи от 30 държави, включително САЩ и Нова Зеландия, участваха в съвещание, организирано от EFSA поОценка на ползата за здравето от контрола на Campylobacter в хранителната веригав Рим. Това беше 12-тия колоквиум от серията научни прояви на EFSA и се проведе на 4 и 5 декември 2008 г.

Участниците работиха в 4 отделни дискусионни групи: източници и въздействие върху здравето на Campylobacter; количествената оценка на риска в месо от бройлери; резистентността му към флуорокинолони (антимикробно вещество) и ефективни мерки за контрол в производството на бройлери от фермата до масата.

По време на заключителната пленарна сесия учените обсъдиха заключенията и се съгласиха, че въпреки че има много хранилища и пътища за разпространение на бактерията, пилешкото месо е най-вероятната причина за човешка експозиция.. Campylobacter беше призната за основната причина за остър бактериален ентерит у хора.

Учените добавиха и че близкото сътрудничество между медицинския, хранителния и ветеринарния сектор е от основно значение за подобряване на събирането на данни. Достоверните количествени данни по хранителната верига в Европа ще помогнат за фината настройка на моделите за оценка на риска и идентификацията на най-успешни интервенционни мерки.

Учените отбелязаха, че използването на флуорокинолони е довело до резистентност на този антибиотик в Campylobacter в птици и на свой ред и у хора. Намаляването на употребата на флуорокинолони при животните ще бъде от полза за общественото здраве, въпреки че в случая с Campylobacter понастоящем не е възможно да се даде количествена оценка на точното въздействие върху човешкото здраве, добавиха учените.

Представители от Европейската комисия, Representatives from the European Commission, ECDC (Европейския център за превенция и контрол на заболяванията), EMEA (Европейската агенция по лекарствата) и страните членки също взеха участие в колоквиума. Научното сътрудничество е важен аспект от работата на EFSA, допринасящ за осигуряване на стабилна и точна оценка на риска.


Архив