17-03-2015


Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ): Оценяване на рисковете от полето до масата – Раденци, Словения

 

 

Публикувано: 31 Август 2009г.

 

Катрин Геслайн-Ланеле – Изпълнителен директор на ЕОБХ

 

 

Уважаеми Министър на земеделието, уважаеми Милан, уважаеми Министри, видни гости, колеги,

 

1. Въведение

 

Много съм щастлива, че съм отново в Раденци по повод 47-ия  Международен панаир по земеделие и храни и благодаря на Министъра на земеделието за любезната покана да се обърна днес към вас. С важното си стратегическо местоположение на кръстопътя на Централна и Югоизточна Европа Панаирът се превърна в едно от най-важните събития в областта на земеделието в Европа, чиято значимост ясно се засилва. За мен винаги е удоволствие да посещавам този район не само поради сърдечното посрещане, което ЕОБХ получава тук, но и защото това е отлична възможност за ЕОБХ да работи със Словения и другите държави в региона, така че заедно да продължим да засилваме Европейската безопасност на храните.

 

Подходящо е темата на днешната среща да е свързана с панаира по земеделие и храни, тъй като както широката компетентност на ЕОБХ, така и тя включва цялата верига на производство на храни. ЕОБХ беше създаден през 2002 год. като независим орган за оценка на риска на Европейския съюз и законодателите приеха факта, че хранителната верига е една цялост и че въпросите, свързани с безопасността на храните не могат да бъдат обхванати в хубаво опаковани кутии. По-скоро хранителната верига е взаимно свързана и проблемите трябва да се разглеждат по интегриран начин от всички участници в цялата хранителна верига. Всеки участник има уникална отговорност за осигуряването на благоприятна за здравето храна, доставяна на хората и за укрепването на доверието на консуматора в храната на Европа. Въпреки, че въпросите, които получаваме са обикновено много специфични, нашият мандат ни задължава да правим разбираеми научни прегледи. В тази връзка, аз съм много щастлива да бъда тук заедно с мои колеги от научни звена на ЕОБХ – Здраве на растенията, Пестициди, Зоонози и Събиране на данни и Експозиция, които ще опишат своите дейности по-късно този следобед.

още


Архив