08-04-2020

EFSA публикуван покана за участие в партньорски грант за засилване на капацитета в сферата на оценката на риска при безопасността на храните, чрез инициативи за трансфер на знания, умения и компетенции - GP/EFSA/ENCO/2020/03 – Partnering grants. Грантът е предназначен за научните организации, включени в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002, и целта му е формиране на консорциуми от заинтересовани организации, работещи във всички сфери на дейност на EFSA. 

 Крайният срок за кандидатстване е до 24 юли 2020г.до 28 август 2020г.  а цялата необходима документация, включително ръководство за кандидатстване, е достъпна на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202003-partnering-grants.

 

GP/EFSA/ENCO/2020/03 - Partnering grants | European Food Safety

www.efsa.europa.eu

Call for proposals and guide for applicants Annex 1: Rules on eligibility of costs Annex 2: Draft grant agreement Annex 3: Estimated budget template Annex 4:

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив