18-03-2015

Поредната 5-та среща на Фокалните центрове на страните-членки на ЕС, се състоя в столицата на Португалия - Лисабон, на 13 и 14 май 2009 г. България бе представена от ръководителя на Българския фокален център - доц. д-р Тери Врабчева, дм. Основните въпроси, дискутирани на срещата бяха: базата данни на EFSA за експерти по оценката на риска; изготвянето на Алманах на страните-членки по безопасност на храните; "Платформата за обмен на научна информация"; работните програми на страните-членки по оценката на риска; нов формат за отчитане дейностите на фокалните центрове; обобщаване на последните научни резултати върху аспартама; новите инициативи на EFSA.
Представителят на Португалия направи подробна презентация върху структурата и дейностите на Португалската агенция по безопасност на храните.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив