17-03-2015

На 17-18 април 2013г. в Прама, Италия ще се проведе пленарна среща на Панел ГМО. Желаещите да присъстват като наблюдатели трябва да се регистрират най-късно до 2-ри април 2013г.

Повече информация за събитието може да намерите на следния адрес:
www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers.htm

Архив