16-12-2021

EFSA стартира обществена консултация по своето проектостановище „Повторна оценка на рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на бисфенол А (BPA) в храни“, основни акценти в което са:

  • TDI за ВРА от 0,04 нанограма на килограм телесно тегло на ден;

 

  • Понижаването на TDI е резултат от оценката на научни публикации от периода 2013 – 2018 г., които показват неблагоприятни ефекти на BPA върху имунната система;

 

  • Сравнявайки новата TDI с оценки за хранителната експозиция на BPA, ЕОБХ заключава, че както средната, така и висока експозиция на BPA във всички възрастови групи, надвишават новата TDI, което показва опасения за здравето.

 

Заинтересованите страни се приканват да предоставят своите коментари до 8 февруари 2022 г. 22 февруари 2022 г.

За по-подробна информация посетете уеб адресите:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E8BRD/pc0109 

която да се публикува на сайта на БКЦ в раздел Новини/ Новини от EFSA.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив