02-07-2024

 

От 1 юли 2024 г. 180 водещи експерти към Научните панели на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартират работа за нов 5-годишен мандат съгласно Регламент за прозрачност (ЕС) 1381/2019, който влезе в сила през 2021 г. Те ще подпомагат работата на ЕОБХ, като предоставят независими научни оценки в областта на защита на потребителите, опазване здравето на животните и растенията и околната среда.

Всеки от единадесетте научни панела на ЕОБХ е съставен от 11 до 21 членове. Пълният списък на членовете на панела можете да намерите на следния сайт: External experts | EFSA (europa.eu).

Повече информация е публикувана и на уебсайта на ЕОБХ, на следния линк: EFSA recruits leading scientists to panels for 5-year term | EFSA (europa.eu)

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив