02-02-2023

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува отворена покана за изразяване на интерес (EFSA/E/2023/01) във връзка с подновяване състава на неговите научни панели и Научния комитет, считано от 2024 г.

Това е възможност за кандидати, които притежават експертиза и мотивация да допринесат към работата на ЕОБХ в областта на опазване здравето на хората и животните и опазване на околната среда в Европа, и които желаят да бъдат ангажирани като представители от България в Научния комитет или в някой от 10-те научни панела на ЕОБХ (External experts | EFSA (europa.eu)).

 

Подробна информация относно поканата е публикувана на уебсайта на ЕОБХ, тук: EFSA Careers - Jobs (europa.eu)

Кандидатстването се извършва онлайн, на следния линк: Call for Expressions of Interest for Membership of the Scientific Panels and the Scientific Committee of EFSA 2023 - EFSA Careers (europa.eu)

Краен срок за кандидатстване: 03.04.2023 г. 17.04.2023 г.

Постер

Информационна Презентация

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив