26-06-2024

EFSA публикува покана за изразяване на интерес за малки и средни предприятия (МСП) в област Нови храни.

Тази инициатива има за цел да повиши осведомеността и да улесни достъпа на МСП до услугата за общи съвети преди подаване на заявленията за нови храни и е фокусирана върху следните два етапа:

  • много ранен етап от разработването на новата храна, дори преди започване на проучванията, резултатите от които ще бъдат включени в заявлението;
  • последните етапи от подготовката на заявлението, когато по-голямата част от информацията, която ще бъде включена в заявлението, вече е достъпна за МСП.

EFSA ще организира теле-срещи с потенциалния кандидат, като гарантира поверителност.

Малките и средни предприятия могат да заявят своя интерес до 31 октомври 2024 г. на електронен адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EOI-NF-SMEs-24

По-детайлна информация за инициативата е достъпна на: https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/calls-for-stakeholders

Предварително записана информационна сесия за представяне на поканата и отговори на най-често задаваните въпроси ще бъде публикувана на 16 юли 2024 г.

Цялата информация, предоставена от кандидатите в рамките на тази покана, ще се третира като поверителна.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив