03-04-2024

Норвежкият научен комитет по храните и околната среда (VKM) публикува покана за участие в семинар на тема Collaboration to Harmonise the Assessment of Next Generation Evidence (CHANGE), който ще се проведе в Осло, Норвегия от 18 до 20 юни 2024 г.

CHANGE се ръководи от VKM, подпомаган от Сътрудничество в областта на токсикологията, основано на доказателства (Evidence-Based Toxicology Collaboration - EBTC) и финансиран от Европейския орган за безопасност на храните. CHANGE ще бъде домакин на три годишни семинара през 2024, 2025 и 2026 г.:

  • за да проучи (2024 г.) системните структури на регулаторната токсикология и да идентифицира проблемите при прилагането на нови методологични подходи (New Approach Methodologies – NAMs), които са от съществено значение за тези които създават и тези които ползват данните;
  • за да отрази (2025 г.) значението на възприемането и прилагането на данните от NAMs в оценката и управлението на риска и
  • за да реши (2026 г.) какво трябва да се направи за разрешаване на проблемите, давайки приоритет на практически постижими стъпки за действие и разработване на препоръки.

Максималният брой участници в това събитие е 100.

Семинарът е без такса за участие, но разходите за път, настаняване и консумация по време на събитието са за сметка на участниците.

По-подробна информация за CHANGE и семинара може да получите от електронната страница на VKM:

https://vkm.no/english/change/collaborationtoharmonisetheassessmentofnextgenerationevidence.4.46e970eb18cbde223fe711f2.html

Крайният срок за регистрация е 30 април 2024 г. на следния линк:

https://myevents.berg-hansen.no/eventportal/#/offer/137704/portal/2/attendee/0/registration/bclbpEqkdjxOiktj

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив