02-11-2020

Поканата е насочена към учени, PhD студенти/докторанти и експерти от публични администрации, институции или международни организации, които биха искали да споделят своя опит с EFSA или се интересуват от конкретни проекти, свързани с научната работа на EFSA. 

Програмата е с продължителност до 12 месеца (за PhD студенти/докторанти - до 6 месеца).

Програмата не е обвързана с финансови ангажименти от страна на EFSA, освен тези, свързани с изпълнението на задълженията на гостуващите експерти по време на тяхното командироване.

При интерес от Ваша страна, можете да намерите подробна информация на уебсайта на EFSA - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-guest-programme-call-2020-210

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив