02-02-2024

Отдел Администрация и планиране на EFSA търси командирован национален експерт в областта на пестицидите, който да подпомогне работата на EFSA при приемането и проверката на пълнотата на досиета за пестициди и доклади за оценка. Освен това отделът предлага възможност за разширяване на знанията за платформата IUCLID.

Заинтересованите за позицията могат да кандидатстват на следния линк:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-251

Крайният срок е 23.02.2024 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив