02-08-2019

EFSA публикува покана за набиране на проектни предложения в рамките на грант - GP/EFSA/ALPHA/2019/01 “Entrusting support tasks in the area of Plant health - Commodity risk assessment for High Risk Plants”.

 Този грант е насочен към организации, включени в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002,  чийто обхват на дейност попада в сферата „здраве на растенията“ и по-конкретно оценка на риска на стоки и оценка на технически досиета, изпратени от трети страни за високорискови растения.

 Подробна информация, както и пълният набор от документи за участие в гранта са публикувани на електронната страница на EFSA, на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha201901-entrusting-support-tasks-area

 Краен срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2019 г.

 Информация относно Tasking Grants на EFSA можете да намерите на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/tasking-grants-170926.jpg

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив