12-08-2019

Поканата е насочена към организации, включени в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002,  чийто обхват на дейност попада в сферата „здраве на растенията“ и по-конкретно оценка на риска на стоки и оценка на технически досиета, изпратени от трети страни за високорискови растения.

 Подробна информация, както и пълният набор от документи за участие в гранта са публикувани на електронната страница на EFSA, на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha201901-entrusting-support-tasks-area, както и на уебсайта на Българския контактен център EFSA - http://focalpointbg.com/?news=1000.

 Краен срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2019 г.

 Информация относно Tasking Grants на EFSA можете да намерите на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/tasking-grants-170926.jpg

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив