10-03-2022

 

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) има удоволствието да обяви покана за набиране на стажанти за 2022 г.

Поканата е насочена към наскоро дипломирани висшисти от цял свят (могат да кандидатстват както представители от ДЧ на ЕС, така и от трети страни).

Стажът е предвиден с продължителност до 1 година, с местоположение гр. Парма, Италия.

Селектираните стажанти ще работят в мултикултурна среда и ще развиват своите умения и компетенции в различни области от обхвата на дейност на ЕОБХ, като участват в ежедневните дейности на ЕОБХ, допринасяйки за създаването на по-устойчива система за безопасност на храните в ЕС. 

Предвидено е заплащане в размер на  1250 € на месец.

Повече детайли относно поканата, включително критерии за подбор, можете да намерите на електронна странница на ЕОБХ, тук: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2022-297

Краен срок за кандидатстване - 25.04.2022 г., през електронната платформа на ЕОБХ, на посочения по-горе линк.

Планирани дати за прием: септември - декември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив