10-08-2017

Информация от EFSA относно покана за подаване на проектни предложения, с референтен номер: GP/EFSA/PRAS/2017/02, на тема: “Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides unit”.

 

Вашите проектни предложения можете да подавате в срок до 13 октомври 2017 г., на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170808

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив