19-03-2024

Европейската комисия публикува покана за предоставяне на данни за оценка на дейността на Европейския орган по безопасност на храните – ЕОБХ, за периода 2017 - 2024 г. Целта е да се съберат информация и експертни мнения от заинтересованите страни и широката аудитория, за да се подкрепи дейността на ЕОБХ в съответствие с критериите за оценка на Комисията.

Крайният срок за предоставяне на данни е 8 април 2024 г. на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14068-European-Food-Safety-Authority-evaluation-of-performance-2017-2024_en

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив