20-07-2021

На 9-ти юли 2021 г., EFSA обяви покана за предоставяне на данни, свързани с коефициента на преобразуване на калциев-L-метилфолат и (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, глюкозаминова сол (5-MTHF глюкозамин) в еквивалентен дневен прием на фолиева киселина (витамин Б9).

Целта на настоящата покана е да се предостави възможност на заинтересованите страни и други заинтересовани страни да предоставят проучвания, които са от значение за оценката на научните доказателства относно коефициента на преобразуване на калциев-L-метилфолат и (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, глюкозаминова сол (5-MTHF глюкозамин) в еквивалентен дневен прием на фолиева киселина (витамин Б9).

Поради това, на заинтересованите страни е предоставена възможността да предоставят на EFSA свои непубликувани данни чрез настоящата покана за събиране на данни.

От EFSA уточняват, че в случай на необходимост от повече уточнения или запитвания относно настоящата покана, същите могат да бъдат адресирани до следния електронен адрес: nda_callfordata@efsa.europa.eu.

Крайният срок за предоставяне на данни от заинтересованите страни към EFSA e 4-ти октомври 2021 г.

Подробна информация за участие относно поканата е публикувана на електронната страница на  EFSA – https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-data-relevant-assessment-conversion-factor-calcium-l-methylfolate-and-6s-5.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив