19-04-2021

На 14 април 2021 г. EFSA публикува покана за кандидатстване за свободна работна позиция - ръководител на отдел - Човешки капитал.

EFSA търси да назначи квалифицирани служители, които да ръководят звеното "Човешки капитал" като определят стратегическите насоки и съветват EFSA при управление на таланти (talent management) и по оперативни въпроси, свързани с човешките ресурси.

Крайният срок  за кандидатстване е 17 май 2021 г. в полунощ (местно време), като се използва електронната страница на EFSA, достъпна тук - https://efsa.taleo.net/careersection/ex/jobapply.ftl?evtr=761757&isSocialSrc=true&csarray=8105021333&lang=en&job=EFSA%2FX%2FAD%2F2021%2F03.

С избраният кандидат ще бъде подписан с договор с продължителност до 5 години, с възможност за подновяване на договора.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив