26-11-2020

На 24 ноември 2020 г. EFSA публикува покана за набиране на стажанти за периода 2020-2021 г. Поканата е насочена към млади и мотивирани служители с разнообразно образование, включващо науки, право, комуникация и бизнес, желаещи да добият богат опит от първа ръка в европейска агенция на ЕС, като участват в различни дейности и значими проекти.  

Крайният срок за кандидатстване е 8 януари 2021 г. в полунощ (местно време), като се използва електронната платформа на EFSA за набиране на персонал, достъпна ТУК.

Програмата е с продължителност до 12 месеца, като за избраните кандидати е предвидено месечно възнаграждение в размер на 1 170  евро.

Повече информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA -  https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeship-call-2020-2021-231.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив