07-11-2017

Покана за участие във второ издание на Стипендиантска програма ЕС-ФОРА, организирана от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)/EU-FORA –  The European Food Risk Assessment Fellowship Programme

 

Второто издание на програмата на EFSA – EU FORA ще се изпълнява през периода Септември 2018 – Август 2019г. и предоставя възможност на компетентните организации и техните служители да се включат в нея посредством две покани:

1. Покана за участие в грант (проект) за избор на домакин по Програмата на EFSA – EU FORA  - GP/EFSA/AFSCO/2017/08 - Selection of hosting sites for EFSA’s European food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme

     - Краен срок за кандидатстване от заинтересованите организации в ДЧ: 22 декември 2017г.;

     - Поканата за представяне на предложения е насочена към организациите, включени в списъка на EFSA по чл.36 от Регламент (ЕО) № 178/2002, достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf;

     - Допълнителна информация за поканата и необходимите документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/171027.

2. Покана за набиране на стипендианти

     - Краен срок за кандидатстване от заинтересованите кандидати: 15 януари 2018г.;

     - Допълнителна информация за поканата и необходимите изисквания към кандидатите са достъпни на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/fellowship/call-for-expression-of-interest.

 

За допълнителна информация, стипендиантската програма ЕС-ФОРА на EFSA има за цел:

     - Да допринесе за по-нататъшното изграждане на научния капацитет за оценка на риска в областта на безопасността на храните и разширяване на знанията в ЕС;

     - Да засили сътрудничеството между компетентните организации за безопасност на храните в Европа и EFSA, и да насърчи хармонизирането на практиките за оценка на рисковете по хранителната верига в ЕС;

     -  Да акцентира върху избора на млади учени (стипендианти), участващи в оценката на риска по отношение безопасността на храните, които да бъдат поканени извън родната си страна - в друга европейска организация (домакин), за период от 12 месеца. Те ще бъдат напълно интегрирани в приемната организация, която  ще участва в тяхната работа, с цел да придобият опит от „първа ръка“ и да увеличат познанията си в много научни аспекти, свързани с оценката на риска по безопасността на храните. Допълнителните изисквания към кандидатите са описани тук - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/engage/fellowship/fellow_selection_criteria.pdf.

Архив