30-07-2020

EFSA и ECDC обявиха покана за участие в междуведомствен търг на тема: „Предоставяне на подкрепа на EFSA и ECDC при изготвянето на обобщен доклад на ЕС за източниците и тенденциите в разпространението на зоонози и разработване на свързаните с това онлайн интерактивни платформи за визуализация и информационни карти за зоонозите“.

Тази покана за участие в търг е резултат от решението на EFSA, взето по-рано тази година, да възложи рутинната работа по изготвянето на доклада на подизпълнител, като по този начин да си сътрудничи с държавите членки.

Повече информация е публикувана на електронната страница за търгове на EFSA и платформата за eTendering на ЕС, където ще намерите конкретни спецификации.

В случай, че проявяавате интерес за участие, крайният срок за изпращане на офертите е 28 септември 2020 г. (14: 30 ч.)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив