09-04-2020

На 06 април 2020г. EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка на EFSA относно предоставяне на епидемиологична експертиза в подкрепа на дейностите, свързани с изпълнението на Регламент 2016/429 (Закон за здраве на животните) -  OC/EFSA/ALPHA/2020/02. Поръчката е разделена на два лота:

  • Лот 1 - Преглед на съществуващата литература и други източници на подходящи данни в областта на антимикробната резистентност (AMR), с допълнителен преглед на литературата, фокусиран върху определени AMR бактерии;
  • Лот 2 - Оценка на мерките за готовност, контрол, ликвидиране и смекчаване, включваща преглед на съответната литература, наличните данни и / или всеки друг източник на информация за определени заболявания и техният допълнителен анализ.

 

Крайният срок за участие в поръчката е 12 май 2020г., а всички необходими документи за кандидатстване могат да бъдат открити на електронната страница на EFSA тук - http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив