11-05-2022

Поканата на EFSA за участие в обществена поръчка „Implementation of a Multi-OMICs and Inter-species Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values (HBGVs) from Quantitative in Vitro Data“ с референтен номер OC/EFSA/IDATA/2022/01 е все още отворена.

Тази обществена поръчка има две направления с обща цел дефиниране, валидиране и прилагане на стандартизирани протоколи за получаване на референтни стойности, базирани на HBGVs (human reference points and health-based guidance values), като се използват авангардни подходи in vitro.

Заинтересованите могат да кандидатстват за всяко от двете направления поотделно. Възможно е някои от дейностите да бъдат изпълнени от подизпълнител.

Максималният бюджет за направление 1 е 3 000 000 EUR, договорът е за три години.

Максималният бюджет за направление 2 е 250 000 EUR, договорът е за една година.

По-подробна информация за обществена поръчка OC/EFSA/IDATA/2022/01 може да откриете на следния електронен адрес: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539

Крайният срок за изразяване на интерес е 15 юни 2022 г.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив