24-10-2019

Платформата цели да улесни националните органи по безопасност на храните, институциите в ЕС, ангажираните с политики в областта на безопасността на храните, научната общност и гражданското общество при координиране на провежданата от тях научноизследователска работа, както и да подпомогне прилагането на новите подходи за комуникация в областта на безопасността на храните.

 Повече информация за обявената покана, както и данни за контакт са публикувани на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/news/call-launch-supporting-food-safety-systems-future.

 Подробно описание на обявената покана и линк към обявата на сайта на ЕК - https://www.efsa.europa.eu/en/funding/calls/supporting-food-safety-systems-future

 Краен срок за кандидатстване е  22 януари 2020 г., 17:00 ч. (CET).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив